Kanako / Yuka / Ichiko / Yuko

Grade 5 at Higashi-Shirakawa Elementary School

5e annee a l'ecole Eleentaire de Higashi Shirakawa

Ayano est ma preferee

Truly the cutest